Ban hành tiêu chí xác định và danh mục loài ngoại lai xâm hại

ThienNhien.Net – Ngày 1/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 22/2011/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, loài ngoại lai xâm hại đã biết đáp ứng tiêu chí: đã thiết lập được quần thể tại Việt Nam, đang lấn chiếm nơi sinh sống hoặc gây hại đối với các loài sinh vật bản địa, có xu hướng hoặc đang mất cân bằng sinh thái tại nơi chúng xuất hiện hoặc qua khảo nghiệm bộc lộ khả năng xâm hạị; đã được ghi nhận xâm hại nghiêm trọng ở nhiều nước có điều kiện sinh thái tương đồng với Việt Nam; được Hội đồng tư vấn khoa hoc do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đánh giá và thống nhất xác định là loài ngoại lai xâm hại.

Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đáp ứng các tiêu chí: chưa du nhập vào Việt Nam hoặc đã xuất hiện ở Việt Nam song chưa thiết lập được quần thể trong tự nhiên; đã được ghi nhận xâm hại ở nhiều nước có điều kiện sinh thái tương đồng với Việt Nam; được Hội đồng tư vấn khoa hoc do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập đánh giá và thống nhất xác định là loài ngoại lai xâm hại.

Thông tư số 22 /2011/TT-BTNMT ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại gồm 33 loài ngoại lai xâm hại đã biết, 20 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại đã xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam, 49 loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại chưa xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2011