Bổ sung hỗ trợ thu hồi đất, di dân ở thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung chính sách hỗ trợ cho người bị thu hồi đất, dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La thực hiện rà soát lại, xác định chính xác diện tích, giá đất, tổng giá trị đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi và diện tích, giá đất, tổng giá trị sản xuất được cấp tại nơi đến của hộ tái định cư dự án xây dựng khu tái định cư mẫu, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, báo cáo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường căn cứ báo cáo kết quả rà soát lại của UBND tỉnh Sơn La, thực hiện kiểm tra, thống nhất diện tích, mức hỗ trợ, nguồn vốn hỗ trợ cho người bị thu hồi đất của dự án trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ứng trước 1.000 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2015 cho tỉnh Sơn La để thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.
Công trình Thủy điện Sơn La đã được khánh thành vào sáng 23/12/2012, về đích trước 3 năm. Đây là công trình quan trọng quốc gia quy mô lớn nhất Việt Nam và cũng là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Trong quá trình thực hiện dự án, Sơn La và các địa phương liên quan đã thực hiện thành công công tác di dân, tái định cư. Sau 6 năm triển khai quyết liệt, đến giữa tháng 4/2010, Sơn La đã hoành thành di chuyển 12.584 hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (ở 3 huyện, 16 xã, 169 bản) đến 221 điểm tái định cư tập trung, 38 điểm tái định cư xen ghép.