Kon Tum: Đẩy mạnh giao đất giao rừng

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, bà Y Lang cho biết, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho 358 hộ gia đình tại các xã Đăk Tăng, Đăk Ring, Đăk Nên, Pờ Ê.

Đối tượng được ưu tiên giao đất, giao rừng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất SX. Thời hạn giao không quá 50 năm và định mức diện tích giao cho mỗi hộ không quá 10 ha. Mục đích của công tác giao đất, giao rừng là nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần giữ rừng bền vững, bảo vệ sự đa dạng tự nhiên và nguồn nước.