Thủy điện Nậm Lụng thực hiện chi trả phí dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Nhằm đẩy mạnh diện tích trồng mới và bảo vệ rừng đầu nguồn có hiệu quả, ngày 26/7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng tỉnh Lai Châu và Nhà máy Thủy điện Nậm Lụng đã ký kết Ủy thác chi trả phí dịch vụ môi trường rừng thuộc hơn 6.200ha rừng phòng hộ trên ba xã thuộc huyện biên giới Phong Thổ.

Theo đó, Nhà máy Thủy điện Nậm Lụng sẽ ủy thác vô thời hạn cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng tỉnh Lai Châu để Quỹ này thực hiện chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng là chủ hộ dân nằm trong lưu vực có rừng thuộc ba xã Bản Lang, Dào San và Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ).

Các loại phí dịch vụ bao gồm bảo vệ đất; hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ; điều tiết và duy trì nguồn nước… Mức chi trả được tính theo sản lượng điện mà nhà máy bán cho Điện lực Lai Châu với số tiền 20 đồng/KWh.

Việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng sẽ tạo sự gắn kết giữa đơn vị sử dụng môi trường với người bảo vệ rừng, tạo điều kiện để các hộ dân có rừng trong lưu vực tăng cường diện tích trồng mới và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng; qua đó giúp họ gắn bó lâu dài với rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới rừng đầu nguồn.