Nhiều cơ sở ở Nghệ An và Đồng Nai gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An và Đồng Nai vừa qua đã phát hiện nhiều sai phạm ở các cơ sở sản xuất, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

Nghệ An


Qua kiểm tra, trên địa bàn tỉnh có 22 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, các đơn vị chế biến thực phẩm và nước giải khát có nguồn gây ô nhiễm môi trường chủ yếu là nước thải và chất thải rắn như tinh bột, đường, bã men….
 
Đối với các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng hầu hết chưa có hệ thống xử lý, giảm thiểu ô nhiễm hoặc có nhưng không đảm bảo kỹ thuật và tiêu chuẩn cho phép. Trong đó có 2 doanh nghiệp sản xuất tấm lợp amiăng của Công ty TNHH sản xuất tấm lợp nhân tạo Việt Vinh và Công ty tấm lợp Fibro xi măng Việt Nhật. Trong quá trình sản xuất, 2 đơn vị này đã thải ra môi trường hoá chất amiăng thuộc danh mục chất thải nguy hại, nhưng chưa được thu gom và xử lý theo quy định…
 
Ngoài ra, các khu công nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có khu xử lý nước thải; nhiều cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở mức cao, có trường hợp các thành phần ô nhiễm môi trường vượt từ 7 đến 8 lần. Mặt khác, các khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp quản lý chất thải chưa đảm bảo; nhiều doanh nghiệp có hệ thống xử lý nhưng mang tính đối phó…
 
Để thực hiện có hiệu quả đề án đánh giá tác động môi trường, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bảo vệ môi trường; đồng thời làm tốt công tác quy hoạch địa điểm các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp, nhất là các nhà máy, các cơ sở gây ảnh hưởng môi trường như: xi măng, bột giấy, khai thác và chế biến khoáng sản. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm sau thanh tra.


Đồng Nai


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, qua kết quả xét nghiệm mẫu nước thải tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho thấy nhiều chỉ tiêu về nước thải vượt quy định cho phép. Trong đó có những chỉ tiêu vượt đến 9,3 lần, nhưng nước thải của Bệnh viện này vẫn xả ra sông Đồng Nai, làm nguy hại cho môi trường nước.

Kết quả phân tích 8 chỉ tiêu nước thải tại cửa xả của Bệnh viện thì có đến 5 chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn quy định như: Nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 vượt 1,2 lần; nhu cầu oxy hóa học COD vượt 1,38 lần; hàm lượng nitơ tổng vượt 3,28 lần; coliform vượt 3,1 lần và hàm lượng amoniac trong nước vượt đến 9,3 lần so với tiêu chuẩn cho phép.
 
Bệnh viện có tổng lượng nước thải là 230m3/ngày, được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện có công suất 300m3/ngày. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp nghiêm trọng. Bệnh viện đã lập hồ sơ về phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải và đã thông qua Hội đồng thẩm định ngày 11/9/2007, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành cải tạo được.

Lý giải vấn đề trên, lãnh đạo Bệnh viện cho biết do đang phải chờ phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, nên hiện vẫn chưa thể triển khai nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện được.