Đức đầu tư tinh luyện vonfram Núi Pháo

ThienNhien.Net – Tập đoàn H.C. Starck (Đức) – một trong những công ty lớn nhất thế giới trong ngành công nghiệp sản xuất vonfram đã công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (một công ty con của Masan Group) để thành lập Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo.

Theo đó, Núi Pháo và H.C. Starck sẽ sở hữu lần lượt là 51% và 49% phần vốn của công ty liên doanh này nhằm thực hiện việc tinh luyện quặng vonfram được khai thác và chế biến sâu tại mỏ Núi Pháo (Thái Nguyên) thành các sản phẩm vonfram có giá trị cao hơn; với công suất tinh luyện quặng vonfram lên đến 10.000 tấn/năm. H.C. Starck sẽ vận hành liên doanh này và cam kết mua lại phần lớn sản lượng để sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. H.C. Starck cũng sẽ hỗ trợ chào bán phần sản lượng còn lại ra thị trường cho công ty liên doanh.

H.C.Starck hiện dẫn đầu thị trường về kim loại kỹ thuật cao và các sản phẩm tantali, đồng thời cũng giữ thị phần lớn trong thị trường molypđen, niobi và rheni.

Giai đoạn đầu tiên, nhà máy chế biến vonfram sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tháng tới và các giai đoạn tiếp theo dự kiến hoàn thành vào năm 2014.