Quảng Nam: Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt mức hỗ trợ bổ sung là 3,8 tỷ đồng cho các hộ tái định cư, thuộc Dự án thủy điện Sông tranh 2.

Ngày 23/7, Ban Quản lý Dự án thủy điện 3 và Hội đồng đền bù, hỗ trợ và Tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 tiến hành giải ngân 3,8 tỷ đồng hỗ trợ bổ sung cho người dân trong diện tái định cư phát sinh, thuộc Dự án thủy điện Sông Tranh 2.

Trước đó, năm 2006, khi xác lập hồ sơ xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, chỉ mới xác định được 413 hộ dân, với hơn 2.300 nhân khẩu tại 2 xã Trà Bui và Trà Đốc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam thuộc diện phải di dời, tái định cư. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, số khẩu thuộc diện Tái định cư đã phát sinh, tăng lên gần 3.000 khẩu.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Chủ tịch Hội đồng đền bù, hỗ trợ và Tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 cho biết: “Hiện có 574 khẩu phát sinh. Tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ là 3,8 tỷ đồng, trong đó chi hỗ trợ cho dân Trà Đốc 1,08 tỷ đồng; còn lại là 2,7 tỷ đồng, huyện sẽ đề nghị Ban Quản lý dự án thủy điện 3 hỗ trợ dứt điểm cho số khẩu còn lại tại xã Trà Bui”.