Cấp nhãn “Bông Sen Xanh” cho cơ sở lưu trú du lịch

ThienNhien.Net – Ngày 16/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cấp nhãn “Bông Sen Xanh” tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Mai Tiến Dũng cho biết, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch cũng như kinh doanh các dịch vụ phục vụ du khách có tác động trực tiếp và gián tiếp đến suy thoái môi trường tự nhiên, tiêu thụ một khối lượng lớn năng lượng, nhiên liệu, nước, vật tư hàng hóa, tạo ra nhiều chất thải rắn, lỏng, khí và tiếng ồn, gây ô nhiễm môi trường.

Do vậy, vấn đề bảo vệ môi trường trong kinh doanh lưu trú đang được đặt thành nhiệm vụ cấp bách hiện nay đối với ngành du lịch. Chương trình cấp nhãn sinh thái “Bông Sen Xanh” sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động tại các cơ sở lưu trú và du khách đối với môi trường.