Quy định mới mở đường phát triển năng lượng sinh học ở Châu Âu

ThienNhien.Net – Vừa qua, trong một động thái bất ngờ, Ủy ban Môi trường thuộc Nghị viện Châu Âu (ENVI) đã phê chuẩn quy định mới liên quan đến phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH), theo đó sẽ tăng mức sử dụng nhiên liệu sinh học lên 5,5%.

Tỷ lệ này được đưa ra dựa trên cơ sở thỏa hiệp giữa Đảng Xanh châu Âu – nơi đề nghị mức giới hạn là 3% và Đảng Nhân dân châu Âu – nơi đề nghị mức 6,5%.

Ảnh: Mario Osava /IPS
Ảnh: Mario Osava /IPS

Đáng chú ý, quy định mới yêu cầu các công ty phải đo lường tác động của việc chuyển đổi sử dụng đất gián tiếp (ILUC) vì mục đích sản xuất nhiên liệu sinh học. Và đây được cho là điểm quan trọng nhất của quy định này.

Marc-Olivier Herman, một chuyên gia về năng lượng sinh học của tổ chức Oxfam Quốc tế cho biết, xét về mặt an ninh lương thực thì kết quả này hoàn toàn tiêu cực. Năm ngoái, Ủy ban Châu Âu đưa ra mức 5% để bảo vệ ngành công nghiệp này trong khi vẫn ngăn chặn sự mở rộng của nó. Nhưng nay tỷ lệ được phê duyệt lại cao hơn, thể hiện một tỷ lệ tăng trưởng năng lượng sinh học được trợ cấp, gây nguy cơ đầu cơ đất đai, mất an ninh lương thực và nạn đói.

Nếu đứng từ quan điểm khí hậu, việc đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu sinh học là động thái tích cực ngoài mong đợi, vì điều này có nghĩa là kể từ nay, chỉ các loại nhiên liệu sinh học thực sự bền vững mới được Chính phủ trợ cấp. Song xét từ góc độ an ninh lương thực, đây rõ ràng là một mối đe dọa lớn, tăng áp lực thương mại lên đất đai ở các nước đang phát triển, gây biến động giá cả lương thực, tác động tiêu cực đến các nông hộ nhỏ.

Tuy được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Môi trường, song muốn đi vào thực thi, quy định này phải chờ đợi sự thông qua tại phiên họp toàn thể sắp tới của Nghị viện Châu Âu.

ILUC liên quan tới việc phá rừng mưa, đất than bùn và đất ngập nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về đất cho hoạt động sản xuất nhiên liệu sinh học. Điều này làm tăng thêm lượng phát thải các-bon vào bầu khí quyển. Khi phải chuyển đổi quá nhiều đất rừng, nhiên liệu sinh học sẽ trở thành nhân tố gây phát thải nhiều hơn cả nhiên liệu hóa thạch.