Na Uy tài trợ cho Việt Nam chống biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Tối 10/7, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết với Đại sứ quán Hoàng Gia Na Uy tại Việt Nam về Dự án “Biến đổi khí hậu và những tác động đến sản xuất lúa tại Việt Nam: Thử nghiệm các giải pháp thích ứng và giảm thiểu tiềm năng”.

Dự án có tổng kinh phí 3,1 triệu Krone (NOK) trong đó Chính phủ Na Uy tài trợ không hoàn lại 2,85 triệu NOK (gần 10 tỷ VNĐ), còn lại là phía VN góp bằng hiện vật.

Dự án được thực hiện ở Nam Định, Sóc Trăng và Trà Vinh, với thời gian 42 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2013. Mục tiêu chính của dự án là xác định và thử nghiệm các hệ thống canh tác lúa khí hậu thông minh. Những hệ thống này sẽ góp phần cải thiện sản xuất lúa gạo trong điều kiện thay đổi khí hậu, và đồng thời hỗ trợ việc giảm thiểu khí nhà kính.

Dự án này gồm 4 gói nội dung: Xác định và mô tả hệ thống canh tác lúa dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu tại các điểm nghiên cứu được lựa chọn (do thay đổi lượng mưa trong mùa, đặc biệt là hạn hán và xâm nhập mặn); Xác định và thí điểm các biện pháp khí hâụ thông minh được lựa chọn sẽ giúp thích ứng và giảm nhẹ, (nâng cao sản xuất lúa gạo, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính); Đánh giá khuôn khổ thể chế hiện tại và trong tương lai cần thiết cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và thích ứng tiềm năng được thử nghiệm trong dự án; Chủ động thu hút các bên liên quan, phụ nữ và nông dân trong việc phát triển nông nghiệp thông minh về khí hậu và cải thiện sự nhận nhận thức thông qua việc phổ biến các kết quả dự án.

Thông qua dự án, các mô hình thí điểm có thể kết hợp với các chương trình đang thực hiện giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng được xây dựng. Đồng thời hợp tác và trao đôỉ thông tin giữa các nhà khoa học, nông dân các bên liên quan, các nhà hoạch định chính sách được tăng cường để làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách ứng phó với tác động do biến đôỉ khí hâụ.