Hải Dương: 19 dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa đo đạc, phân tích 19 con sông chảy qua địa bàn tỉnh gồm: sông Thương, Phả Lại, Kinh Thầy, Đông Mai, Thái Bình, Kinh Môn, Văn Úc, Đá Vách, Hàn Nhuận, Đò Đáy – Tràng Thưa – Đĩnh Đào, Chi An, Lạch Tray, Cầu Xe, Cẩm Giàng, sông Rạng, sông Bính, sông Luộc, sông Hương và sông Sặt.

Kết quả cho thấy, hầu hết các sông trên đều bị ô nhiễm COD, BOD, TSS, dầu mỡ.

Riêng sông Thái Bình, sông Rạng, sông Bính có những điểm bị ô nhiễm nặng. Các sông thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải đều bị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và hàm lượng E.Coli cao.