Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Khu vực bổ sung thuộc địa bàn xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang vừa ký ban hành Quyết định số 4750/QĐ-BCT về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram vàn antimon giai đoạn 2007 – 2015 có xét đến năm 2025.

Theo đó, bổ sung khu vực quặng thiếc – kim loại hiếm Đồng Răm – La Vi thuộc xã Ba Khâm và xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vào Phụ lục A1 – Danh mục các đề án thăm dò quặng thiếc giai đoạn 2007 – 2025 tại Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định cũng nêu rõ: Quyết định số 4750/QĐ-BCT bổ sung Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 04/03/2008. Các nội dung khác của Quyết định số 05/2008/QĐ-BCT ngày 4/3/2008 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định số 4750/QĐ-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 09/07/2013.