Đề nghị thận trọng với thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

ThienNhien.Net – Sáng 10/7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND tỉnh về việc quy hoạch và thực trạng các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn; báo cáo tác động của dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Theo đó, các đại biểu HĐND được yêu cầu cho ý kiến, nhận xét về dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A để tổng hợp gửi Quốc hội.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị trước khi tiến hành thực hiện, cần xem xét thận trọng, thấu đáo trên cơ sở khách quan, khoa học mang tính bền vững, lâu dài tác động của dự án này đến cảnh quan môi trường, an sinh xã hội trong toàn khu vực có liên quan đến ảnh hưởng của vùng dự án.