Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp muốn vào Khu công nghệ cao TPHCM

ThienNhien.Net – Tại Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), sản phẩm công nghệ cao đã đóng góp theo tốc độ phát triển chiếm khoảng trên 90% giá trị xuất khẩu của TPHCM. Giá trị gia tăng trong sản phẩm công nghệ cao cũng tăng đều trong các năm qua: Năm 2010 là 15%, năm 2011 nâng lên 18%, năm 2012 20% và trong 6 tháng đầu năm nay tổng 25%. Tuy nhiên, theo yêu cầu đặt ra của TPHCM, với mục tiêu SHTP phải đạt được giá trị gia tăng là 40% thì cần những chiến lược bứt phá.

Ảnh: Hải Quan Online
Ảnh: Hải Quan Online

Bà Lê Thị Bích Loan, Phó trưởng Ban quản lý SHTP cho biết: “Chúng tôi đã đề ra những chính sách phát triển, trong đó quy định là ngành công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao được hưởng ưu đãi chứ không riêng gì sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Về hạ tầng, có chính sách ưu đãi thuê đất, đối với vị trí đất mà chưa có hạ tầng với giá từ 12.300 – 18.500 đồng/m2/năm; còn với đất đã có hạ tầng từ 17.200 – 26.000 đồng/m2/năm; về thuê nhà xưởng khoảng 4 USD – 5 USD/m2/năm… tùy thuộc vào vị trí mà nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư tại thời điểm đó. Song song đó là hỗ trợ vay vốn, chúng tôi đã được hỗ trợ lãi suất vay, tức là vốn vay khoảng trên 70% tổng vốn đầu tư và với mức vốn vay không vượt qua 100 tỷ đồng trên một dự án (trong thời gian hỗ trợ lãi suất vay 7 năm)”.

Về hỗ trợ đào tạo, ban quản lý cũng có cơ chế chính sách hỗ trợ chi phí từ 10% – 50% chi phí đào tạo cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nằm trong các doanh nghiệp đã được thẩm định về hỗ trợ đào tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn hoặc công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. Trong đó, chi phí hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm như về kỹ năng giao tiếp, đàm phán hợp đồng, tiếng Anh, kỹ năng về an toàn lao động… vốn là đặc thù đối với ngành công nghệ cao thì chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo đặc biệt là chi phí hỗ trợ đào tạo về quản lý doanh nghiệp theo yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao…

SHTP cũng xây dựng website hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, ở đây công bố hàng loạt những sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp công nghệ cao muốn tìm kiếm chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, để trở thành thành viên trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp khu công nghệ cao không đơn giản, doanh nghiệp cung ứng cần phải đáp ứng được một số tiêu chí của doanh nghiệp này như phải giao hàng đúng hạn, giá cả phải hợp lý, công nghệ phải luôn được đổi mới và đáp ứng phù hợp với sản phẩm khu công nghệ cao…

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Ban quản lý SHTP còn giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục. “Những doanh nghiệp nào đáp ứng được tiêu chí trên, chúng tôi cấp giấy phép đầu tư trong khu công nghệ cao để được hưởng các chính sách…”, bà Lê Thị Bích Loan cho biết.