Bình Phước: Sai phạm trong thu hồi, giao khoán đất lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Qua quá trình thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết việc cưỡng chế thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh ở Bình Phước có nhiều sai sót về trình tự thủ tục, phương pháp tổ chức thực hiện như: không ban hành quyết định cưỡng chế đến các hộ dân, khi cưỡng chế không kiểm đếm tài sản, cây trồng, không lập biên bản khi cưỡng chế, trách nhiệm trên trước hết thuộc về người đứng đầu chính quyền  -theo báo Công an nhân dân điện tử, 31/03/2012.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Thêm vào đó, việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau thu hồi và giao đất rừng nghèo kiệt còn nhiều sai phạm, nhưng việc xác định trách nhiệm và kiểm điểm xử lý kỷ luật cán bộ vẫn còn nhiều sai phạm như chưa kịp thời, chưa nghiêm túc gây bức xúc trong dư luận.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước rà soát lại khiếu nại của từng hộ dân để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tính toán mức hỗ trợ phù hợp để hỗ trợ đối với diện tích cây trồng trước năm 2004 bị thu hồi mà chưa được hỗ trợ. Đối với các hộ dân có đất bị thu hồi theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 33 của tỉnh ủy Bình Phước chưa có đất sản xuất thì UBND tỉnh bố trí quỹ đất phù hợp, thuận lợi để giao cho dân sản xuất, ổn định đời sống.

Được biết, từ năm 2005 – 2011, UBND tỉnh Bình Phước đã thu hồi trên 12.960 ha đất rừng bị xâm canh, lấn chiếm trái phép, sau đó giao cho các nông lâm trường quản lý, sử dụng nhưng bị người dân vào khai phá trồng cây trái phép. Tính đến nay, UBND tỉnh Bình Phước đã có 9 quyết định thu hồi 591,2 ha đất cấp không đúng chủ trương, đối tượng nhưng trên thực tế nhiều diện tích đất vẫn đang trong quá trình đo đạc, kiểm đếm chứ chưa thu hồi được.