Ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp trong hợp tác với Nhật Bản

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó phát triển vượt bậc 6 ngành công nghiệp ưu tiên thành những ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.

6 ngành công nghiệp ưu tiên gồm: 1- Điện tử; 2- Máy nông nghiệp; 3- Chế biến nông, thủy sản; 4- Đóng tàu; 5- Môi trường và tiết kiệm năng lượng; 6- Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Các ngành được ưu tiên phát triển trong Chiến lược công nghiệp hóa giữ vai trò dẫn dắt về thúc đẩy thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước, trước hết là doanh nghiệp Nhật Bản, tạo lan tỏa công nghệ và lan tỏa kỹ năng đối với ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Đến năm 2020, các ngành được ưu tiên phát triển đi đầu trong áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với đảm bảo tính hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam; giá trị sản xuất của các ngành ưu tiên tăng tối thiểu 20% hàng năm và đóng góp tối thiểu 35% vào tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp; đứng trong số 10 ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất.

Đến năm 2030, các ngành được ưu tiên phát triển chủ yếu áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với đảm bảo hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam.

Mở rộng thị trường cho 6 ngành ưu tiên

Quyết định nêu rõ, định hướng đến năm 2020, tăng năng lực sản xuất của 6 ngành được lựa chọn nhằm thích ứng với quá trình thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020.

Bên cạnh đó chuyển đổi các ngành công nghiệp phụ thuộc vào lắp ráp, gia công giản đơn có giá trị gia tăng thấp sang nền công nghiệp sử dụng tối đa đầu vào sản xuất trong nước thuộc thượng nguồn và trung nguồn để tạo ra giá trị gia tăng cao, nâng dần năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời tạo dựng và mở rộng thị trường cho sản phẩm của 6 ngành ưu tiên; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ cho 6 ngành ưu tiên gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao làm nền tảng cho các ngành này.

Đẩy nhanh việc đưa vào vận hành những dự án lớn đã được phê duyệt trong các lĩnh vực thuộc thượng nguồn (hóa dầu, sản xuất thép, điện lực, gas, năng lượng…) nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho sự phát triển lâu dài của các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển.