Tăng quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính và đề nghị xử phạt đối với 35 đơn vị với tổng số tiền gần 514 triệu đồng; đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét thu hồi 15 giấy phép khai thác khoáng sản cấp không đúng quy định của pháp luật về khoáng sản.

Bộ kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, thu hồi 11 giấy phép khai thác, 2 giấy phép thăm dò khoáng sản do vi phạm các quy định pháp luật; tạm dừng khai thác đối với hai đơn vị do giấy phép khai thác đã hết hạn, hoặc khai thác quá độ sâu cho phép.

Đây là kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 37 tỉnh, thành phố về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản và hoạt động khoáng sản tại các địa phương này. Việc thực hiện các quy định trong giấy phép hoạt động khoáng sản và các pháp luật khác có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoáng sản.

Theo đó, công tác thanh tra được thực hiện đối với 60 đơn vị đang khai thác tại 68 khu vực mỏ. Công tác kiểm tra được thực hiện đối với 151 đơn vị hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại 196 khu vực theo giấy phép hoạt động khoáng sản do Trung ương cấp.

Bên cạnh việc kiểm tra đột xuất ở 25 đơn vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện ba cuộc kiểm tra các vấn đề có liên quan đến hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi trường, phúc tra bốn cuộc về việc thực hiện thông báo khắc phục sai phạm.

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, nhằm tăng cường hiệu quả công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Dự án tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai, địa chất – khoáng sản và tài nguyên nước.

Trong đó tập trung triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại 63 tỉnh, thành phố; biên soạn và phát hành tài liệu “Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành”, tài liệu “Hỏi-đáp hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản 2010 và pháp luật khác có liên quan”.