Kiểm tra hàng loạt công trình thủy điện

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, bộ, ngành kiểm tra an toàn đập công trình thủy điện và thủy lợi quy mô nhỏ.

Theo đó, Bộ này đề nghị các đơn vị liên quan rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện quy mô nhỏ trên địa bàn và báo cáo trước ngày 31/7/2013.

Bộ Xây dựng thống kê cả nước có gần 7.000 hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Trong đó trên 6.000 hồ chứa có quy mô nhỏ.