Gia Lai: Thu hồi sáu dự án thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – “Tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thu hồi sáu dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn” – ngày 25/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết.

Các dự án thủy điện bị thu hồi gồm: thủy điện Sơn Lang 1, Sơn Lang 2 (huyện Kbang); thủy điện Đăk Ayounh (huyện Mang Yang), thủy điện Ia Glae 2 (huyện Chư Prông), thủy điện Plei Keo (huyện Chư Sê) và thủy điện Ia Hiao (huyện Phú Thiện).

Lý do thu hồi là vì từ khi được UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đầu tư đến nay, chủ đầu tư các dự án này không triển khai đầu tư xây dựng đúng tiến độ đã cam kết. UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn trả diện tích đất như hiện trạng ban đầu.