Đề xuất miễn thuế xuất khẩu da trăn nuôi

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn gây nuôi có giấy phép của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Đề xuất trên được Bộ Tài chính đưa ra tại dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn gây nuôi.

Bộ Tài chính hướng dẫn, khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng da trăn xuất khẩu có nguồn gốc từ gây nuôi, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm: Tờ khai hải quan; hợp đồng mua bán hàng hóa; giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm địa phương cấp; biên bản kiểm tra lâm sản đối với mặt hàng da trăn xuất khẩu và Giấy xác nhận số lượng da trăn được giết mổ có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản do Chi cục Kiểm lâm địa phương xác nhận mỗi lần làm thủ tục xuất khẩu…

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu trong hồ sơ phải có 1 bản chính giấy phép CITES do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp theo quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Theo dự thảo, người nộp thuế phải tự tính, khai số tiền thuế được miễn cho từng tờ khai hải quan như đối với trường hợp phải nộp thuế. Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, số tiền thuế đề nghị miễn, đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai hải quan theo quy định.

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra, xác định hàng hoá xuất khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như khai báo thì thực hiện thu thuế xuất khẩu theo mức thuế xuất khẩu quy định và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.