Quảng Nam hướng tới tăng trưởng xanh

ThienNhien.Net– Diễn đàn đầu tư tăng trưởng xanh nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp thu những ý kiến phản hồi để góp phần xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Nam.

Trong 2 ngày 23 và 24/6, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc (UN-Habitat), Viện Tăng trưởng xanh Toàn cầu (GGGI) tổ chức “Diễn đàn đầu tư Quảng Nam hướng tới tăng trưởng xanh”. Đây cũng là diễn đàn cấp tỉnh đầu tiên thuộc lĩnh vực này được tổ chức tại nước ta.

Căn cứ vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Quảng Nam triển khai thực hiện dự án “Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam” theo định hướng phát triển bền vững, đặc biệt tập trung vào phát triển kinh tế địa phương, quản lý tài nguyên môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và công bằng xã hội.

Chiến lược ưu tiên phát triển cụm ngành (công nghiệp hỗ trợ, chế biến, cơ khí đa dụng hiện) tại Chu Lai và cụm đô thị động lực Hội An-Điện Bàn- Tam Kỳ, Núi Thành- Hà Lam- Thạnh Mỹ, phát triển du lịch bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiê, liên kết đô thị nông thôn và hợp tác ở cấp vùng theo hướng bền vững.

Để thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng xanh dựa trên lợi thế về địa lý, cùng với việc sở hữu các di sản thế giới, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quảng Nam cần huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Gợi ý cho việc thực hiện chiến lược này, TS. Myung Kyoon Lee, Giám đốc Quy hoạch và Thực hiện tăng trưởng xanh- GGGI, cho rằng cần có sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và hỗ trợ của Trung ương để thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi các thể chế, cơ chế ưu đãi… Lập quy hoạch tăng trưởng xanh để triển khai để có tầm nhìn dài hạn rõ ràng phục vụ cho phát triển vùng.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để huy động nguồn lực, chia sẻ tri thức các lãnh đạo và địa phương trong tỉnh, kể cả khu vực miền Trung, đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tăng trưởng xanh…