Đồng Nai: Sẽ thu hồi giấy phép dự án chậm xử lý chất thải

ThienNhien.Net – Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu đến cuối tháng 12/2013 sẽ thu hồi giấy phép những doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án đầu tư xử lý chất thải như cam kết.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 126,5 tấn chất thải nguy hại nhưng số lượng thu gom chỉ đạt gần 108 tấn/ngày. Ngoài ra, 90% chất thải nguy hại được các đơn vị thu gom vận chuyển ra ngoài tỉnh mới xử lý, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Một số trường hợp, sau khi vận chuyển chất thải nguy hại ra ngoài tỉnh, đơn vị thu gom đã lựa chọn các chất thải có thể tái chế được lấy đem bán, số còn lại đem đổ trộm ở những khu vực vắng người, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.