Lâm Đồng: Chi gần 14 tỷ đồng cho công tác phòng cháy rừng

ThienNhien.Net – Ngày 19/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phê duyệt dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô 2014 – 2015 với tổng số tiền 13,9 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Khoản kinh phí này sẽ được phân về cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý là 8 tỷ 654 triệu đồng; các công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp 3 tỷ 244 triệu đồng và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý 1 tỷ 986 triệu đồng. Số tiền trên được chi chủ yếu cho các hạng mục công trình chính như chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; thu thập số liệu khí tượng; trực kiểm tra PCCC rừng; sửa chữa phương tiện phục vụ PCCC rừng; làm mới chòi canh lửa tạm thời, chòi canh lửa cố định; làm mới biển báo cấm lửa, sửa chữa chòi canh lửa cố định; làm đường ranh cản lửa; làm giảm vật liệu cháy…