Đà Nẵng đề nghị Chính phủ bảo vệ Voọc Chà vá chân nâu

ThienNhien.Net – Voọc Chà vá chân nâu nằm trong sách đỏ về động vật nguy cấp và danh sách bị cấm buôn bán trên toàn cầu. Việc bảo vệ loài động vật hoang dã quý hiếm này vừa được Đà Nẵng kiến nghị với Chính phủ ban hành chương trình bảo tồn riêng biệt.

Theo đó, tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương về thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học – công nghệ (KHCN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; việc thực hiện các chủ trương của Đảng về KHCN, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Tại buổi làm việc này, TP.Đà Nẵng đã đề nghị Chính phủ sớm ban hành chương trình bảo tồn loài hoang dã quý hiếm, đặc biệt là Vọoc Chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà; hỗ trợ ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường…

Voọc ở bán Sơn Trà là loại động vật quý hiếm. (Ảnh: Đình Thiên)

Kết quả khảo sát mới nhất giữa Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng  với Tổ chức Bảo tồn Voọc vá (Douc Langur Foundation) cho thấy hiện bán đảo Sơn Trà có khoảng 700 cá thể.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Trung ương quan tâm sớm triển khai dự án Trung tâm KHCN khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, sớm xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng, sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; cho phép thành phố có cơ chế đặc thù về phí, giá bảo vệ môi trường để phục vụ công tác kiểm soát môi trường.

Trao đổi với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Đoàn khảo sát ghi nhận những kiến nghị của thành phố và đề nghị thành phố Đà Nẵng làm rõ các vấn đề liên quan đến việc ứng dụng tiến bộ KHCN trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung các giải pháp khắc phục và năng lực ứng phó các sự cố về môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về ô nhiễm môi trường, chế biến khoáng sản, công tác quản lý các dự án thủy điện…