Tham vấn giải pháp phát triển xanh tại Khánh Hòa

ThienNhien.Net – Ngày 20/11, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Hội thảo Phát triển xanh Khánh Hòa lần thứ nhất nhằm đánh giá vấn đề phát triển xanh và triển vọng ở Khánh Hòa, đồng thời tham vấn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp trước mắt và lâu dài để Khánh Hòa thực hiện mục tiêu phát triển xanh.

Hòn Mun – Nha Trang (Ảnh: Khanhhoa.gov.vn)

Hội thảo đã đánh giá những kết quả bước đầu trong việc xây dựng địa phương xanh, phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa ở nhiều lĩnh vực như du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng… Đặc biệt, trong phát triển nghề cá và nuôi trồng hải sản bền vững, Khánh Hòa đã ứng dụng tiến bộ trong khai thác, nuôi trồng và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; xây dựng mô hình khai thác nghề mới có hiệu quả; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong điều hành sản xuất; xây dựng mô hình làng nghề nuôi cá theo tiêu chuẩn sạch tạo ra sản phẩm phục vụ cho các du khách tham quan du lịch; triển khai các mô hình nuôi sinh thái trong vùng biển ven bờ như nuôi tôm hùm kết hợp với vẹm xanh (vùng vịnh Vân Phong).

Những hành động tích cực này đã mang lại hiệu quả: chi phí thức ăn giảm được 30% so với các phương pháp nuôi truyền thống, tăng tỷ lệ sống vật nuôi hơn 90%, chất lượng môi trường được cải thiện rõ rệt, làm giảm hàm lượng hữu cơ trong tầng đáy cột nước và trong trầm tích, xử lý ô nhiễm vi sinh trong trầm tích.

Bên cạnh các hoạt động trên, Khánh Hòa cũng đã triển khai xây dựng và phát triển khu bảo tồn biển Hòn Mun (vịnh Nha Trang), khu bảo tồn Rạn Trào (Vạn Ninh), phục hồi hệ sinh thái rạn san hô và hệ sinh thái cỏ biển…

Ngoài việc đánh giá những khó khăn, thách thức mà Khánh Hòa cần phải khắc phục và làm được trong thời gian tới, Hội thảo còn đề ra những giải pháp xây dựng thương hiệu “Khánh Hòa” phát triển bền vững, ví dụ như giải pháp về phát triển giao thông xanh, kiến trúc xanh, sản xuất nông nghiệp xanh, xây dựng môi trường xanh, lối sống xanh, du lịch xanh…

Cụ thể, trong thời gian trước mắt, Khánh Hòa nên tập trung vào 4 tiêu chí: phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, quan tâm đến các vấn đề xã hội và văn hóa nhằm đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.