Đề xuất giám sát thủy điện và tái cơ cấu ngân hàng

ThienNhien.Net – Chiều 11/6, thảo luận về chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2014, nhiều ý kiến thống nhất chọn việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng là một trong hai chuyên đề giám sát tại hai kỳ họp trong năm 2014.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Văn phòng QH đã nhận được 207 nội dung kiến nghị các vấn đề cần giám sát trong năm tới. Dựa trên tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ QH đưa ra ba chuyên đề để QH xem xét, quyết định chọn hai. Đó là chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình thủy điện; chuyên đề về việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng; chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012.

“Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nếu để vấn đề nợ xấu, hàng tồn kho cho một mình Chính phủ hay NHNN lo việc lớn như vậy thì rất khó. Vì vậy vấn đề này cần đưa vào chương trình giám sát của QH vào năm sau” – đại biểu Trần Thị Quốc Khánh đề nghị. Đây cũng là chuyên đề được khá nhiều đại biểu khác đồng tình.

Tiếp rồi để đấy thì không hiệu quả

“Quá trình hoạt động tiếp công dân chưa được đảm bảo tính pháp lý, thiếu sự phối hợp, kế thừa, thông tin trong việc tiếp công dân, dẫn đến việc hướng dẫn, trả lời công dân thiếu sự thống nhất, gây khó khăn cho các cơ quan tiếp dân và người dân phải chạy lòng vòng, gây bức xúc. Trong khi đó, cán bộ tiếp dân ở một số nơi còn yếu về năng lực, trình độ, còn biểu hiện quan liêu, hách dịch, thiếu trách nhiệm, thậm chí còn thờ ơ, vô cảm với những bức xúc của người dân”. Đây là ý kiến của ĐB Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) tại phiên QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tiếp công dân vào sáng 11/6.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng hoạt động tiếp công dân thời gian qua còn hình thức. Để khắc phục tình trạng này dự luật cần có những quy định chặt chẽ giữa việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại của công dân phải đi đôi với nhau chứ chỉ tiếp rồi để đấy thì không hiệu quả.