Dừng ngay các hoạt động khai thác rừng

ThienNhien.Net – Báo Nhân Dân điện tử ngày 28/4 đăng bài “Mượn thăm dò khoáng sản để phá rừng” phản ánh rừng A Đăng, thuộc xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) có độ che phủ lớn, với nhiều loại gỗ quý, bị tàn phá một cách không thương tiếc kể từ khi Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn được cấp phép thăm dò khoáng sản ở đây.

090613_TT_rung
Rừng A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) bị chặt phá không thương tiếc

Sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 1678/UBND-NN “Về việc kiểm tra mở đường thăm dò khoáng sản khai thác rừng trái phép” có nội dung như sau:

Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn dừng ngay các hoạt động khai thác rừng, mở đường khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng (trong phạm vi quản lý). Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn khẩn trương hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác rừng, thuê đất theo đúng quy định trước khi tiếp tục các hoạt động thăm dò.

Giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan theo chức năng chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ huyện Đakrông trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, chỉ đạo, hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản như thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác tận dụng rừng tự nhiên để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

UBND huyện Đakrông tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành có liên quan của huyện và xã Tà Rụt tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng trên địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò của Công ty cổ phần khoáng sản Đông Trường Sơn để hướng dẫn, xử lý theo quy định.