Phê duyệt 4 dự án thích ứng biến đổi khí hậu do Đan Mạch tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục 4 dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ trong giai đoạn I Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu ViệtNam- Đan Mạch.

4 dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ gồm: Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng ở đồng bằng sông Hồng”; Dự án “Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển kinh tế – xã hội ở trung Trung bộ Việt Nam”; Dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam”; Dự án “Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái vùng cửa sông của Việt Nam”.

Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho 4 dự án trên là hơn 18 triệu Cua ron Đan Mạch.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ quan chủ quản của các dự án triển khai thực hiện tiếp các công việc theo đúng các quy định hiện hành.