Loại hai thủy điện vừa và nhỏ ra khỏi quy hoạch

ThienNhien.Net – Ngày 5.6, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan này vừa có tờ trình đề nghị HĐND loại 2 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Hai dự án bị loại khỏi quy hoạch gồm: Thủy điện Hà Ra (công suất dự kiến 1 MW; điện lượng dự kiến 4,83 triệu kWh/năm) tại thị trấn Thạnh Mỹ, H.Nam Giang và thủy điện Bồng Miêu (công suất dự kiến là 0,6 MW, điện lượng dự kiến là 2,27 triệu kWh/năm) tại xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị đưa dự án thủy điện Ag Rồng (công suất dự kiến là 1 MW, điện lượng dự kiến là 4,0 triệu kWh/năm) tại xã A Tiêng, H.Tây Giang bổ sung vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Dự án thủy điện Ag Rồng được đánh giá là dự án có tiềm năng, hiệu quả cao, ít gây tác động đến môi trường

Được biết, tính đến ngày 30.5, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 32/34 dự án thủy điện vừa và nhỏ được cho phép nghiên cứu đầu tư.

Trong đó có tám dự án đã phát điện (tổng công suất 84,7 MW); bốn dự án đang triển khai thi công xây dựng (tổng công suất 189 MW); 11 dự án đã tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (tổng công suất gần 121 MW) theo dự án đầu tư; chín dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư (tổng công suất hơn 38 MW) theo quy hoạch.