Phê duyệt danh mục dự án do FAO tài trợ

ThienNhien.Net- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu: kết hợp hài hòa giữa giảm thiểu, thích ứng và an ninh lương thực”.

Dự án trên do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.039.075 USD.

Vốn đối ứng cho dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt danh mục dự án “Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.