Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của 3 tỉnh

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của 3 tỉnh Hưng Yên, Phú Yên và Kiên Giang.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Với 92.603 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh Hưng Yên sẽ có khoảng 46.700 ha đất nông nghiệp, chiếm 50,43% diện tích đất toàn tỉnh.

Trong đó nhiều nhất là đất trồng lúa chiếm tới 74,95% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 35.000 ha. Ngoài ra là 3.322 ha đất trồng cây lâu năm, 4.399 ha đất nuôi trồng thủy sản. Cả thời kỳ 2011-2020 sẽ có 12.324 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

Còn theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Phú Yên thì đến năm 2020, tỉnh này có 150.224 ha đất rừng sản xuất; 101.100 ha đất rừng phòng hộ; 32.265 ha đất trồng lúa;…. Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh Phú Yên là 68.440 ha.

Đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang sẽ có khoảng 559.603 ha đất nông nghiệp, chiếm tới 88,07% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó đất trồng lúa là 365.000 ha; đất nuôi trồng thủy sản 43.378 ha; đất trồng cây lâu năm 54.968 ha, đất rừng sản xuất 13.427 ha.

Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh: Hưng Yên, Phú Yên và Kiên Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt.

Bên cạnh đó, cần chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.