Nhiều điểm ô nhiễm ở Đồng Nai đã được khắc phục

ThienNhien.Net – Ngày 23/5, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại 4 khu vực gồm các khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu vực chôn lấp và xử lý chất thải rắn.

Kết quả quan trắc cho thấy nhiều điểm môi trường không khí bị ô nhiễm trước đây, nay đã cơ bản được khắc phục.

Lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động ở Đồng Nai (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động ở Đồng Nai (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai đã quan trắc tại 16 khu công nghiệp, trong đó có những khu vực trước đây bị ô nhiễm tiếng ồn và bụi lơ lửng. Kết quả cho thấy chất lượng môi trường không khí tại các khu vực xung quanh 16 khu công nghiệp đã có những cải thiện rõ rệt, chất lượng môi trường tốt hơn.

Tại những khu vực này, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí như bụi TSP, SO2, NOx, CO và tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép. Riêng một vài khu vực có biểu hiện ô nhiễm nhẹ, chủ yếu là chỉ tiêu bụi lơ lửng. Cụ thể, chỉ còn 4 điểm gồm các khu công nghiệp Amata, Tam Phước, Hố Nai và khu công nghiệp Bàu Xéo có biểu hiện ô nhiễm chỉ số bụi lơ lửng vượt tiêu chuẩn từ 1,2-1,6 lần cho phép; còn lại 12/16 khu công nghiệp khác, chất lượng môi trường đã được cải thiện, không có chỉ tiêu nào vượt chuẩn quy định.

Ngoài ra, tại 25 khu dân cư và đô thị được quan trắc cũng cho kết quả tốt; chỉ có 3 điểm ở phường Long Bình, xã Hóa An và xã Hiệp Hòa phát hiện chỉ tiêu bụi lơ lửng TSP vượt từ vượt từ 1,5-2 lần so với quy chuẩn.

Tại khu vực nút giao thông ngã tư Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) trong đợt quan trắc trước đây, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai đã phát hiện một số chỉ tiêu về tiếng ồn và bụi lơ lửng bị ô nhiễm, có thể gây hại cho sức khỏe của người dân. Tuy nhiên đến nay, chất lượng môi trường tại điểm này đã được cải thiện, những chỉ tiêu môi trường trên đã giảm hẳn.

Trung tâm cũng cho biết, qua quan trắc tại 10 bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn, kết quả cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm về môi trường không khí đạt quy chuẩn cho phép, không có điểm nào phát sinh ô nhiễm bất thường, gây ảnh hưởng sức khỏe cho người dân sống quanh khu vực.

Theo đánh giá của ngành tài nguyên môi trường Đồng Nai, kết quả quan trắc trên cho thấy tại nhiều điểm môi trường không khí bị ô nhiễm trước đây, các đơn vị chủ quản và cơ quan quản lý đã tích cực khắc phục nên hiện chất lượng môi trường không khí cơ bản đã đảm bảo quy chuẩn cho phép.