Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A.

Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A nhằm đảm bảo các yêu cầu theo thứ tự ưu tiên:

1- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Sê San 4A, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 năm; không được để mực nước hồ Sê San 4A vượt cao trình mực nước kiểm tra 166,17m.

2- Điều hòa dòng chảy cho hạ du, đảm bảo duy trì tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lớn hơn hoặc bằng 195 m3/s.

3- Góp phần giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Campuchia.

4- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

150513_CS_sesan

Quyết định cũng quy định cụ thể việc vận hành công trình điều tiết chống lũ. Cụ thể, lũ được định nghĩa tại hồ chứa thủy điện Sê San 4A là khi lựu lượng nước về hồ bằng hoặc lớn hơn 1.250 m3/s. Để đảm bảo an toàn chống lũ và phát điện, thời kỳ vận hành trong mùa lũ từ ngày 1/7 đến ngày 30/11 hằng năm.

Việc điều tiết hồ trong thời kỳ mùa lũ theo nguyên tắc duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước dâng bình thường 155,2 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, tự tràn qua tràn tự do.

Bên cạnh đó, lưu lượng lũ vào hồ được ưu tiên sử dụng để phát công suất lớn nhất có thể được của nhà máy thủy điện, phần lưu lượng lũ còn lại xả qua đập tràn tự do khi mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 155,2 m.

Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần và đạt đến mực nước dâng bình thường 155,2 m, tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả qua nhà máy thủy điện theo chế độ điều tiết ngày đêm và phải đảm bảo vận hành điều hòa dòng chảy cho hạ du theo quy định.