Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho UBND 2 tỉnh Hòa Bình và Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình được chuyển mục đích sử dụng 6,44 ha đất để thực hiện 4 dự án, công trình. Tỉnh Bắc Ninh được chuyển mục đích sử dụng 141,1 ha đất để thực hiện 23 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 2 tỉnh trên chỉ đạo thực hiện việc sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương thực hiện.