Gần 1.650 hộ dân Quảng Nam phải di dời vì thủy điện bậc thang

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống kê có đến gần 1.750 hộ dân phải di dời, tái định cư tại 22 dự án thủy điện đã và đang triển khai, nhưng sự dịch chuyển này chưa dừng lại vì toàn tỉnh hiện có tổng cộng 44 dự án thủy điện được phê duyệt quy hoạch.

Khu tái định cư thủy điện A Vương (Ảnh: Hải Thư/Lao Động)
Khu tái định cư thủy điện A Vương (Ảnh: Hải Thư/Lao Động)

Đáng chú ý, số lượng dân phải di dời chủ yếu tập trung ở hệ thống thủy điện bậc thang Vu Gia – Thu Bốn do Bộ Công thương phê duyệt qui hoạch, với gần 1.650 hộ tập trung ở các thủy điện lớn như: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Kôn 2.

Còn lại chưa đến 90 hộ dân phải di dời thuộc các dự án thủy điện vừa và nhỏ do UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt (gồm Đăk Mi 4C, Tà Vi, Tr’Hy, A Vương 3, Sông Tranh 4).