Campuchia tổng điều tra ngành nông nghiệp

ThienNhien.Net – Lần đầu tiên Chính phủ Campuchia tổ chức tổng điều tra ngành nông nghiệp, nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu cho lĩnh vực kinh tế quan trọng hàng đầu của đất nước.

Nội dung chương trình gồm điều tra số liệu về số lượng máy móc, công cụ nông nghiệp; vị trí, diện tích, chủ quyền pháp lý đất canh tác; thống kê cây trồng, kỹ thuật canh tác; phương thức sử dụng hệ thống thủy lợi và đặc điểm hộ nông dân trên toàn quốc.

Viện Thống kê quốc gia, Bộ Nông-lâm-thủy sản và Bộ Kế hoạch Campuchia là những đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình tổng điều tra nông nghiệp với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc và Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO).

Chi phí dự kiến cho đợt tổng điều tra nông nghiệp vào khoảng 5,5 triệu USD, trong đó, 1,4 triệu USD từ ngân sách chính phủ, Cơ quan phát triển quốc tế Australia (Aus AID) và Thụy Điển đóng góp 2,2 triệu USD, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cung cấp 1 triệu USD, trong khi FAO hỗ trợ kỹ thuật và trang thiết bị trị giá 400.000 USD.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Bộ Kế hoạch Campuchia cho biết đợt tổng điều tra ngành nông nghiệp bao gồm hai giai đoạn, kết thúc vào cuối tháng 9/2013.

Giai đoạn 1 của đợt điều tra sẽ tiến hành thu thập số liệu điều tra của trên 2,7 triệu hộ nông dân. Giai đoạn 2 bao gồm các hoạt động tham vấn trực tiếp và tổng hợp, đánh giá số liệu thu thập.

Campuchia hy vọng kết quả của đợt tổng điều tra nông nghiệp lầu đầu tiên này sẽ cung cấp những dữ liệu chính xác về quy mô, đặc điểm nền nông nghiệp nước này, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra những giải pháp phù hợp thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp.

Bên cạnh đó, các dữ liệu thu thập được cũng sẽ được sử dụng cung cấp cho các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp của Campuchia.

Dự kiến, kết quả cuộc tổng điều tra nông nghiệp lần đầu tiên của Campuchia sẽ được công bố vào cuối năm 2014 hoặc đầu 2015.

Nông nghiệp Campuchia chiếm khoảng 35% GDP, với khoảng 70% dân số làm nghề nông. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Campuchia là thóc, ngô, đậu tương.

Năm 2012, Campuchia sản xuất được khoảng 9 triệu tấn lúa và là một trong những quốc gia xuất khẩu lương thực. Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nông nghiệp Campuchia có thể đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2013.