Thống nhất lịch xả nước chống hạn Trung-Tây Nguyên

ThienNhien.Net – Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi-Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất lịch điều tiết xả nước qua phát điện các hồ chứa phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

110413_TT_xanuoc
Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Theo đó, lịch điều tiết xả nước qua phát điện hồ chứa A Vương và Đăk Mi 4 phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất vụ hè thu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn từ ngày 15/5 đến ngày 30/5 với lưu lượng xả qua phát điện Hồ A Vương là 39m3/s và hồ Đăk Mi 4 là 50m3/s.

Lịch điều tiết xả nước qua phát điện hồ chứa Sông Ba Hạ và Sông Hinh phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh lưu vực sông Ba-Bàn Thạch từ ngày 15/5 đến ngày 5/6 với tổng lưu lượng xả của hai hồ Sông Ba Hạ và Sông Hinh là 40m3/s.

Lịch điều tiết xả nước hồ chứa Đơn Dương qua phát điện Nhà máy Thủy điện Đa Nhim phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh lưu vực sông Cái Phan Rang từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2013 với lưu lượng xả từ 17-18m3/s.

Đối với lưu vực sông La Ngà, Lũy, lịch điều tiết xả nước qua phát điện hồ chứa Hàm Thuận-Đa Mi từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2013 với lưu lượng xả là 35 m3/s. Còn hồ Đại Ninh, thời gian xả đợt 1 từ ngày 10/4 đến ngày 20/4/2013 và đợt 2 từ ngày 1/5 đến ngày 25/5/2013 với lưu lượng xả 12-15 m3/s.

Lịch điều tiết xả nước qua phát điện hồ chứa Buôn Tua Srah phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh lưu vực sông Serepok diễn ra trong tháng 4 với việc vận hành 1 tổ máy từ 6 giờ-18 giờ hàng ngày.

Sau khi thống nhất lịch điều tiết xả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ nhu cầu phát điện và hoạt động của từng nhà máy điện để điều tiết các hồ thủy điện thượng nguồn, duy trì nguồn nước về hạ du hợp lý đáp ứng nhu cầu lấy nước sinh hoạt, nước cho sản xuất.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, các địa phương chỉ đạo chính quyền cơ sở và nông dân huy động mọi phương tiện, nhân lực tập trung lấy nước đổ ải trên cơ sở lịch điều tiết xả nước, đảm bảo 100% diện tích có đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ.

Kết thúc đợt xả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm điều hành và tiếp tục thống nhất lịch xả nước phục vụ tưới vụ Hè Thu 2013 và dân sinh.