Sạt lở gần chân đập thủy điện Hương Điền: Đề nghị Bộ Công thương báo cáo

Do mưa lớn, hồ Hương Điền bị sạt lở phía hạ lưu vai trái đập. Vị trí điểm sạt lở cách chân đập Thủy điện Hương Điền từ 60 – 200m.

Vị trí hồ Hương Điền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước diễn biến mưa lũ còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Bộ Công thương, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo chủ hồ triển khai một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và tổ chức vận hành theo đúng quy trình vận hành liên hồ đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Tổ chức cắm biển cảnh báo, quan trắc, theo dõi diễn biến, đánh giá ảnh hưởng sạt lở tới công trình thủy điện Hương Điền và an toàn phía hạ du; báo cáo kết quả triển khai thực hiện các công việc nêu trên và báo cáo kịp thời khi có tình huống, diễn biến bất thường xảy ra về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Đề nghị Bộ Công thương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện.