TPHCM kiểm tra hệ thống xử lý nước thải các khu chế xuất, khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Ban Quản lý các Khu chế xuất-Khu công nghiệp TPHCM (Hepza) vừa tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 25 doanh nghiệp.

Kết quả cho thấy, 5 doanh nghiệp và 1 công ty đầu tư hạ tầng (KCN Cát Lái) có nước thải sau xử lý không đạt tiêu chuẩn xả thải; 1 doanh nghiệp chưa đăng ký đề án bảo vệ môi trường; 1 doanh nghiệp có lượng khí thải vượt quy chuẩn cho phép từ 2 – 5 lần; 2 chưa đăng ký, điều chỉnh sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 3 doanh nghiệp không phân loại và lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định, không báo cáo định kỳ tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại. Hiện Hepza đã đề nghị UBND TP xử phạt với mức phạt tiền là 50 triệu đồng đối với KCN Cát Lái..

Trong thời gian tới, Hepza sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCX-KCN. Đồng thời, đôn đốc hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN mới (An Hạ). Đặc biệt, yêu cầu các công ty phát triển hạ tầng lắp đặt và hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát nước thải sau xử lý tự động tại các KCX, KCN chậm nhất quý 3-2013..

Ngoài ra, Hepza sẽ hoàn tất việc thống nhất với các Công ty phát triển hạ tầng về áp dụng hệ số cố định trong việc thu gom nước thải của các doanh nghiệp về trạm xử lý nước thải tập trung, áp dụng tiêu chuẩn xả thải thống nhất; kiểm tra buộc các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu có phát sinh mùi hôi và bụi phải có hệ thống xử lý khí thải cục bộ; thống nhất công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường liên quan đến công tác kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường với các cơ quan liên quan để tăng cường hiệu lực quản lý và giảm phiền hà cho các doanh nghiệp.