Đà Nẵng phát động phong trào “Gia đình tiết kiệm điện”

ThienNhien.Net – Công ty Điện lực Đà Nẵng thông qua phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” nhằm đặt mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% điện sinh hoạt trong quý II năm nay.

Sáng ngày 27/3, Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2013.

Dự báo trong năm 2013, tình trạng khô hạn kéo dài, thiếu nước diễn ra trên diện rộng ở miền Trung và Tây Nguyên, do vậy việc cung ứng điện được dự báo rất khó khăn.

Ảnh minh họa: kienthuc.net.vn
Ảnh minh họa: kienthuc.net.vn

Trong 2 tháng đầu năm 2013, điện sinh hoạt trên địa bàn Thành phố ở mức trên 82 triệu kWh, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2012.

Vì vậy, phong trào thi đua này nhằm hình thành ý thức và thói quen sử dụng điện tiết kiệm, qua đó đảm bảo sự phát triển bền vững và an ninh năng lượng. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng và Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các chi uỷ, tổ dân phố, thôn, các chi hội đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân.

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2012 đã thu hút được 12.079 hộ tham gia với mục tiêu tiết kiệm từ 10% lượng điện trở lên đã tiết kiệm được gần 3,7 triệu kWh, tương đương 5,8 tỷ đồng.