Xử lý các vấn đề tái định cư Thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đánh giá lại thực trạng sản xuất, dân số, lao động, hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng,… đặc biệt xem xét, đề ra giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại trong đời sống tái định cư người dân như chuyển đổi nghề, tình trạng thiếu đất canh tác, đầu ra cho sản phẩm.

Sáng 27/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, địa phương hữu quan rà soát, tổng kết công tác di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, chỉ đạo xây dựng đề án mới, tạo cơ chế chính sách giúp người dân tiếp tục ổn định, nâng cao đời sống, đảm bảo mục tiêu “tốt hơn hoặc ít nhất bằng nơi ở cũ”.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trên cơ sở rà soát, điều tra, đánh giá tổng thể kết quả Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, xây dựng một đề án mới với những mục tiêu cao hơn, đem lại những thay đổi tích cực, rõ rệt trong cuộc sống người dân.

Phạm vi áp dụng đề án sẽ gồm các điểm tái định cư tập trung, xen ghép trên địa bàn, mục tiêu phấn đấu xây dựng một tỷ lệ số xã trong vùng tái định cư đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

Thủy điện Sơn La trước ngày khánh thành (Ảnh: sonla.gov.vn)
Thủy điện Sơn La trước ngày khánh thành (Ảnh: sonla.gov.vn)

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo đánh giá lại thực trạng sản xuất, dân số, lao động, hình thức tổ chức sản xuất, cơ sở hạ tầng,… từ đó, quy hoạch các hình thức đầu tư, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân phù hợp với từng cộng đồng, khu vực cụ thể. Đặc biệt, xem xét, đề ra giải pháp xử lý những vấn đề tồn tại trong đời sống tái định cư người dân như chuyển đổi nghề, tình trạng thiếu đất canh tác, đầu ra cho sản phẩm,…

Bên cạnh đó, thuê một cơ quan tư vấn tiêu chí hóa để so sánh tất cả các kết quả, mục tiêu của quá trình tái định cư trước và sau Đề án. Lồng ghép chương trình, nguồn vốn hiện nay trong giải pháp đề án để cân đối được nguồn lực triển khai một cách khả thi, hợp lý.

Đến nay, toàn bộ 20.340 hộ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã hoàn thành di chuyển, tạo mặt bằng xây dựng công trình đã được Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo 100% hộ dân đến nơi ở mới có nhà ở đẹp và khang trang hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng các khu, điểm tái định cư được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt từng bước ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân. 

Tuy nhiên, trên thực tế, việc ổn định cuộc sống và sản xuất bền vững lâu dài cho số hộ dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, bản sắc văn hóa và tập quán canh tác khác nhau, đa phần người dân phải di chuyển đến vùng có điều kiện canh tác, sản xuất khác biệt, việc hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp còn chậm dẫn đến nhiều hộ dân chưa có cuộc sống ổn định, bền vững trên quê hương mới.

Từ thực tiễn nêu trên, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những giải pháp nhằm giúp người dân ổn định hơn trong sản xuất và cuộc sống, đảm bảo cuộc sống mới thực sự tốt hơn, phát triển bền vững.