Đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn 3 Hiệp định vay vốn ADB

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn 3 Hiệp định vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Cụ thể, tại Tờ trình 106/TTr-CP, Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Về Hiệp định vay, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 45 triệu USD với thời hạn vay là 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong thời gian trả nợ tiếp theo.

Người dân cố gắng cứu lúa trong lũ lụt (Ảnh: tamnhin.net)
Người dân cố gắng cứu lúa trong lũ lụt (Ảnh: tamnhin.net)

Hiệp định tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc tương đương 5,887 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 7 năm (2013 – 2019). Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản, được triển khai tại 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Khoản vay nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng nhằm chuẩn bị đối phó, khắc phục các rủi ro và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do lũ lụt và hạn hán gây ra đối với kinh tế – xã hội của địa phương.

Dự án khi hoàn thành sẽ giúp tăng khả năng tưới và cung cấp nước ngọt; tăng diện tích trồng trọt và nâng cao sản lượng nông nghiệp, giảm thiểu các chi phí sản xuất qua đó làm tăng thêm thu nhập cho các hộ nông dân. Dự án giúp cải thiện hệ thống giao thông nông thôn giúp việc buôn bán trao đổi hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống cho dân cư trong vùng, tạo tâm lý an tâm đầu tư vào sản xuất.

Còn tại Tờ trình 105/TTr-CP, Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay cho dự án “Giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Theo Hiệp định này, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 90 triệu USD với thời hạn vay là 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong thời gian trả nợ tiếp theo. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 7 năm (2013-2019).