Xử lý dứt điểm vụ thu gom “sổ đỏ” đất rừng ở Lạng Sơn

ThienNhien.Net – Theo UBND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), đến thời điểm này, nhờ sự giúp đỡ, phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh, UBND huyện đã tiếp nhận 198 bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, hộ khẩu và chứng minh nhân dân để bàn giao cho các hộ gia đình và tiếp tục thu hồi giấy tờ còn lại. Huyện cũng chỉ đạo các xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý cán bộ, công chức có liên quan.

Qua tìm hiểu của phóng viên, khoảng từ tháng 8/2012, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển kinh tế – rừng bền vững Toàn cầu đã phối hợp với các ông Hoàng Văn Tăng, Trưởng Công an xã Nhượng Bạn và ông Vi Văn Hòa ở xã Minh Phát, huyện Lộc Bình liên hệ với chính quyền các xã Minh Phát, Nhượng Bạn và Như Khuê của huyện Lộc Bình vận động chính quyền xã và nhân dân liên kết đầu tư trồng rừng.

Cụ thể trong thời gian này, Công ty đã thu gom khoảng 500 bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, hộ khẩu và chứng minh nhân dân của các hộ dân; Chủ tịch UBND các xã đã tự ý ký kết hợp đồng và xác nhận vào các bản sao của các giấy tờ nói trên.

Dù đã có văn bản xin chủ trương đầu tư trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhưng đến nay Công ty Toàn cầu chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý do chưa đủ các điều kiện theo quy định. Song Công ty đã tự ý đến các xã trên để thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng của nhân dân. Chủ tịch UBND các xã Như Khuê, Minh Phát, Nhượng Bạn do không nắm chắc các quy định của pháp luật nên đã ký kết hợp đồng liên doanh liên kết trồng rừng với công ty này, mà chưa được sự đồng ý của cấp thẩm quyền.

Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết sau khi phát hiện sự việc trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã báo cáo cụ thể về các hoạt động liên kết với Công ty Toàn cầu.

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã và các cá nhân tham gia vào hoạt động thu gom các giấy tờ, đồng thời thực hiện ngay các biện pháp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan để trả lại cho người dân. Các xã cần có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra việc lợi dụng các giấy tờ đã thu gom của nhân dân vào những việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.