Ngăn chặn hành vi thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lừa đảo

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành địa phương có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa kịp thời; xác minh, điều tra xử lý nghiêm minh đối với người có hành vi thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để lừa đảo.

Văn bản này ra đời trong bối cảnh thời gian gần đây tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng có tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là người của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… tổ chức môi giới cho các doanh nghiệp và cá nhân thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để lập dự án xin hỗ trợ vốn trồng rừng nhằm mục đích lừa đảo.