Cảnh giác việc thu gom sổ đỏ

ThienNhien.Net – Ngày 22/2, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã gửi văn bản đến các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cảnh giác việc thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để hỗ trợ vốn trồng rừng. Theo đó, trong thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là người của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT… tổ chức giới thiệu môi giới cho các doanh nghiệp và cá nhân thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lập dự án, xin hỗ trợ vốn trồng rừng nhằm mục đích lừa đảo.

Những đối tượng này lợi dụng chính sách của nhà nước đang thực hiện phát triển lâm nghiệp như: dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình bảo vệ và phát triển rừng… nhằm tuyên truyền, đưa ra hứa hẹn như được cấp từ 20-30 triệu đồng/ha để thực hiện dự án trồng rừng và người “môi giới” được hưởng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/ha khi dự án được giải ngân.

Về nguồn vốn và đơn vị tài trợ, những người này thường nói đây là dự án của Chính phủ, tuyệt đối bí mật không bộ, ngành nào biết, chỉ có họ mới biết hoặc nguồn vốn do chính phủ các nước Mỹ, Nhật Bản… tài trợ và họ thường thuê trụ sở của các cơ quan nhà nước như: Nhà khách Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Nhà khách Chính phủ… để làm văn phòng giao dịch.