Hậu Giang: Gần 500 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn

ThienNhien.Net- Ngày 6/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2015 cần hơn 137 tỷ đồng và giai đoạn đến 2025 là hơn 360 tỷ đồng để xây dựng hai nhà máy xử lý và bảy trạm trung chuyển chất thải.

Việc quy hoạch này căn cứ vào quy hoạch chung về kinh tế – xã hội của tỉnh, tốc độ gia tăng dân số, hệ thống y tế, các khu cụm công nghiệp. Dự báo đến năm 2015, tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ nguồn thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng là hơn 340 nghìn tấn/ngày (trong đó chất thải rắn nguy hại trên 36 tấn/ngày) và đến năm 2025 là hơn 732 nghìn tấn/ngày (trong đó chất thải rắn nguy hại là hơn 107 tấn/ngày).

Tất cả nguồn chất thải này được xử lý bằng công nghệ xử lý nước rỉ rác và xử lý khí thải lò đốt tại nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, với diện tích quy hoạch đến năm 2015 là 20 ha và đến năm 2025 là 40 ha. Riêng đối với chất thải có thể tái sinh thì được thu hồi, chất thải có nguồn gốc hữu cơ dễ phân hủy sẽ được đem ủ sinh học làm phân vi sinh…

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sẽ giải quyết khó khăn cấp bách của bốn bãi rác trên địa bàn tỉnh hiện nay đang quá tải và khó xử lý triệt để mùi hôi, đó là: bãi rác ở xã Tấn Tiến, TP Vị Thanh; bãi rác ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp; bãi rác ở thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ và bãi rác thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp.