Công nhận kết quả khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ngô biến đổi gen

ThienNhien.Net – Ngày 27/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 376/QĐ-BNN-KHCN về việc công nhận kết quả khảo nghiệm đánh giá ảnh hưởng của ngô biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Ảnh minh họa: vef.vn
Ảnh minh họa: vef.vn

Theo Quyết định, giống ngô biến đổi gen Bt11 và GA21 được khảo nghiệm hạn chế tại: Trạm thực nghiệm Văn Giang – Viện Di truyền Nông nghiệp trên diện tích 1.000m2; Trạm khảo nghiệm giống Đông Nam Bộ – trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Nam Bộ trên diện tích 1.000m2.

Sau đó, giống ngô biến đổi gen tiếp tục được khảo nghiệm trên diện rộng tại: Đội Bắc Quang, công ty nông nghiệp Tô Hiệu, Sơn La trên diện tích 10.800m2; Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên trên diện tích 8.100m2; Huyện Buôn Đôn, Đắc Lắc trên diện tích 8.200m2 và Trạm khảo nghiệm giống Đông Nam Bộ trên diện tích 10.000m2 và kết quả theo nội dung khảo nghiệm được công nhận.

Các nội dung khảo nghiệm bao gồm xác định nguy cơ trở thành cỏ dại của giống ngô khảo nghiệm thông qua đánh giá các đặc tính nông sinh học của các giống ngô biến đổi gen; Đánh giá tác động của ngô biến đổi gen đến các sinh vật không chủ đích, tập trung vào theo dõi thành phần, mật độ của nhóm chân khớp, ký sinh, cánh cứng, cánh ngắn, côn trùng có ích. Đồng thời, xác định nguy cơ trở thành dịch hại của giống ngô khảo nghiệm thông qua đánh giá mức độ nhiễm một số bệnh hại ngô chính trên các giống ngô biến đổi gen.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận kết quả khảo nghiệm và Công ty TNHH Syngenta Việt Nam được sử dụng kết quả khảo nghiệm nêu trên cho đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của ngô biến đổi gen Bt11 và GA21.