Kiểm soát chặt phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ban hành Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, phế liệu nhập khẩu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đã được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2013, thay thế cho Quyết định số 12/2006/ QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.