ĐBSCL: Nhập mặn sâu, độ mặn cao hơn nhiều năm

ThienNhien.Net – Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mùa khô năm 2013, dòng chảy trên sông Mê Kông thiếu hụt từ 30%-45% lượng nước so với trung bình nhiều năm. Hiện mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,6-0,7m. Do đó, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm và xâm nhập sâu vào đất liền từ 40-50 km, có nơi sâu hơn và độ mặn tăng cao hơn cùng kỳ năm 2012 cũng như trung bình nhiều năm qua.

Tại sông Cửa Tiểu, tháng 3 và tháng 4 là hai tháng mặn xâm nhập sâu nhất, nước mặn có độ mặn 10 phần nghìn, xâm nhập 25 km. Nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 40 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 50 km. Dự báo năm 2013 mặn xâm nhập cao hơn năm 2012 và độ mặn tăng cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Tại sông Cửa Đại, tháng 3 và tháng 4, mặn xâm nhập sâu nhất. Nước mặn có độ mặn trên 10 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 35 km và đạt giá trị cao nhất là 14,1 phần nghìn vào tháng 4. Nước mặn có độ mặn 4 p-hần nghìn xâm nhập sâu hơn 40 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 50 km. Xâm nhập mặn trên sông Cửa Đại trong mùa khô năm 2013 cao hơn năm 2012.

Sông Hàm Luông, tháng 3 đến tháng 4 nước mặn có độ mặn lớn hơn 10 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 30 km. Nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 40 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu trên 50 km. Dự báo độ mặn trên trên sông Hàm Luông mùa khô năm 2013 cao hơn năm 2012.

Trên sông Cổ Chiên, nước mặn có độ mặn lớn hơn 10 phần nghìn xuất hiện trong tất cả các tháng và xâm nhập sâu trên 25 km. Trong tháng 4, nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 40 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 50 km. Mặn tháng 4 đạt giá trị cao nhất và xâm nhập sâu hơn các tháng khác. Dự báo nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn trên sông Cổ Chiên trong mùa khô năm 2013 xâm nhập sâu hơn khoảng 5 km.

Trên sông Cung Hầu, nước mặn có độ mặn trên 10 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 25 km; độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 35 km; độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 45 km. Tháng 3 và 4 có độ mặn tăng lên cao nhất. Dự báo độ mặn trên sông Cung Hầu năm 2013 cao hơn so với cùng kỳ năm 2012 và cao hơn mức trung bình nhiều năm qua.

Trên sông Định An, nước mặn có độ mặn trên 10 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 25 km. Tháng 3 và tháng 4, nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu 45 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 50 km. Dự báo độ mặn trên sông Định An trong mùa khô cao hơn cùng kỳ năm 2012. Tháng 4 là tháng mặn xâm nhập sâu nhất và đạt giá trị cao nhất.

Trên sông Trần Đề, nước mặn có độ mặn trên 10 phần nghìn xâm nhập trên 30 km. Nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập sâu hơn 40 km. Tháng 3 và tháng 4, nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 50 km. Tháng 4 độ mặn tăng lên cao nhất. Dự báo độ mặn trên sông Trần Đề trong mùa khô năm 2013 cao hơn cùng kỳ năm 2012 và cao hơn trung bình nhiều năm qua.

Trên sông Cái Lớn, nước mặn có độ mặn 10 phần nghìn xâm nhập sâu 15 km. Nước mặn có độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập 25 km. Nước mặn có độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập sâu 40 km. Tháng 4 độ mặn tăng lên cao nhất trong năm.

Sông Ông Đốc chạy dọc theo biển Tây, chịu tác động chính của triều biển Tây. Một số cửa thông ra phía biển Tây nhưng đến nay chưa có công trình ngăn mặn, toàn bộ tuyến sông Ông Đốc vẫn còn nhiễm mặn.

Do nước mặn xâm nhập sâu và độ mặn tăng cao hơn nhiều năm qua, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam khuyến cáo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chủ động ứng phó, bố trí mùa vụ cây trồng phù hợp, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mặn xâm nhập gây ra.