Sẽ công bố đầy đủ tổng nợ công Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 23/1, Bộ Tài chính cho biết, sắp tới, lần đầu tiên những nội dung chủ yếu của bản tin nợ công sẽ được phản ánh đầy đủ giá trị tổng nợ công của Việt Nam theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2011, nợ công của Việt Nam là 1.392.000 tỷ đồng, bằng 54,9% GDP năm 2011, bao gồm: dư nợ của Chính phủ là 1.096.000 tỷ đồng; nợ được Chính phủ bảo lãnh là 285.000 tỷ đồng; nợ của chính quyền địa phương là 10.700 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, thời gian qua, cơ quan này đã phát hành được 7 kỳ bản tin nợ nước ngoài (bao gồm nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh).

Các bản tin này đã đáp ứng yêu cầu về công khai thông tin nợ nước ngoài của Việt Nam, song bản tin nợ nước ngoài mới chỉ giới hạn thông tin chủ yếu về nợ nước ngoài của Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh. Vì vậy, việc công khai thông tin về nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công là một bước tiến mới, cung cấp đầy đủ và kịp thời cho công chúng số liệu về tình hình nợ công, thể hiện tính minh bạch của công tác quản lý tài chính nói chung và công tác quản lý nợ nói riêng, tránh được những nguồn tin không chính thức, những thông tin không chính xác, sai lệch về tình hình nợ công của Việt Nam.